Abans de tot, suculent no és exactament un restaurant. Preferim definir-lo com una casa de menjars de tota la vida, un lloc on pots sopar, menjar i picar. En definitiva, un lloc on pots gaudir a qualsevol hora de la bona cuina / la taverna del suculent senyores i senyors, aquí no trobarà el comensal ni tovallons de fil ni de cotó fi. Ni cambrers refinats engalanats amb llacet. Per advertits els donem que aquí es ve, pel pur plaer, a gaudir de viandes, del vi, del sarau i de la conversa que vulguin oferir / 4 amb 5 és un homenatge a la pagesia i a la seva relació amb la natura i el cosmos. Quatre amb cinc mujades t’obre les portes d’una cuina pròxima on els vegetals són protagonistes.
logo suculent logo 4 amb 5 logo tapas y cia logo sol y sombra